กิจกรรม/โครงการฯ/การท่องเที่ยว

กิจกรรม/โครงการฯ/การท่องเที่ยว ประจำปี 2565

#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
🗓วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.⏱⏱”ช่วงพิธีเปิดโครงการฯ”
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี นำทีม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทต.หนองฮี กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดหนองฮีเกมส์ 2565 เพื่อสืบสานกีฬาประเพณี “หนองฮีคัพ ครั้งที่ 34” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้ระเบียบกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
👉👉โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ ในเขตอำเภอหนองฮี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍
📸📸ภาพถ่ายกิจกรรม/PR. Ball Pawannon Suntana
EP1 พิธีเปิด..
https://drive.google.com/drive/folders/1eRhYywdgig9z9uHA6e4es5lSJfrVWnGo?usp=sharing
EP2 ขบวนพาเหรด..
https://drive.google.com/drive/folders/1eOPSnohiPjnn0RLhz0LoTGVuIFyLiOVg?usp=sharing

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆท่านร่วมสมัครกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง หนองฮี มินิมาราธอน (NongHi Run 2020)

-เทศบาลตำบลหนองฮี ร่วมกับโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ และโรงพยาบาลหนองฮี…

🗓วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.⏱⏱
👉👉“กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองฮี” งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍
📸📸ภาพถ่ายกิจกรรม/PR. Ball Pawanon Suntana …ดูเพิ่มเติม

🎉🎉พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอหนองฮี ประจำปี 2565 (วันแห่)🎊🎊
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี นำทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอหนองฮีประจำปี 2565 (วันแห่)
👉👉โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและลั้นฆ้องชัยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอหนองฮี ประจำปี 2565 และมีหัวหน้าส่วนราชการทุภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ตลอดจน พี่น้อง ประชาชนผู้มาชมขบวนแห่บั้งไฟ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณเกาะกลางน้ำหนองฮี ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍
Scroll to Top