Home

เทศบาลตำบลหนองฮี

อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอนันต์  จุลสม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี

สายตรง นายกฯ 081-0534601

นางดวงมณี  สีเหลือง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

สายตรง ปลัดฯฯ 081-0534601

ประกาศ/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Gallery

Scroll to Top