👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมาย นายณัฐวุฒิ สุระเสน หัวหน้าสำนักปลัดฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตัดดายหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศ โดยรอบหนองเขื่อน เพื่อความสะอาดสวยงาม บริเวณโดยรอบหนองเขื่อน บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันนี้ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี และนายยงยุทธ ภูมิเรศสุนทร รองนายกฯ (ประธานสถานศึกษา ร.ร. เมืองหนองฮี) ให้การต้อนรับและขอบคุณ นายอกนิษฐ์ แสนภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหนองฮี​ พร้อมคณะครู เพื่อรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมาย นายณัฐวุฒิ สุระเสน หัวหน้าสำนักปลัดฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตัดดายหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศ โดยรอบหนองเขื่อน เพื่อความสะอาดสวยงาม บริเวณโดยรอบหนองเขื่อน บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>

#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันนี้ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับครอบครัว นางโสภา บุญชะโด ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านขวาว ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>

#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันนี้ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี นำทีมปลัดฯ เจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร่วมกับอำเภอหนองฮี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮี และ อปท.อีก 3 แห่ง

 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและขอบคุณ นายวิทูรวงศ์ทอง​ วิทูรางกูร​ ผู้อำนวยการ​ พร้อมคณะครูบุคลากร ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด​ หน่วยบริการหนองฮี เพื่อรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมายให้ นายยงยุทธ ภูมิเรศสนทร รองนายกฯ นำทีมนายปิติพงษ์ วิเศษวงษา รองปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี ลงพื้นที่ ตลาดนัดคลองถม ทต.หนองฮี ขอตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการฉีดวัคซีน พ่อค้า-แม่ค้า ในเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ ทต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมาย นายยงยุทธ ภูมิเรศสุนทร,นายคมสรร ต้นทัพไทย รองนายกฯ นำทีม ปลัดฯ หัวหน้าสำนักฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบการติดตั้งแผงร้านขายของบริเวณตลาดสดและให้คำแนะนำ พ่อค้า-แม่ค้า ในการติดตั้งแผงร้านค้าชั่วคราว ให้เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ที่สัญจร เข้า-ออก ตลาดสด ทต.หนองฮี และยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ พ่อค้า-แม่ค้า ให้ดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ตำบลเด่นราษฎร์,ตำบลดูกอึ่ง,ตำบลสาวแห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร (ทต.และ อบต.) ในเขตอำเภอหนองฮี เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่กับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 อ่านต่อ>>

 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันนี้ 30 ธ.ค.64 
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 7 วันอันตราย เทศาลปีใหม่ 2565 ทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>

 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี 📣📣
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการการเกษตรและสหกรการเกษตร สาขาหนองฮี (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะ เพื่อรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในกิจกรรม "ธรรมะสัญจร" ของหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ (อ.ป.อ.) คณะสงฆ์อำเภอหนองฮี และร่วมทอดผ้าป่าเข้ากองทุนคณะสงฆ์อำเภอหนองฮี กับผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนในพื้นที่และพื้นใกล้เคียง ณ วัดดงเย็นมหาวิหาร ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี 📣📣
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมายให้ นางดวงมณี สีเหลือง นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี ลงพื้นที่ ตลาดสด ทต.หนองฮี หลังจากได้รับแจ้งว่ามี พ่อค้า-แม่ค้า ที่มาจากนอกเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการฉีดวัคซีน พ่อค้า-แม่ค้า ในเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ ทต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อ่านต่อ>>
#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมายให้ นายปิติพงษ์ วิเศษวงษา รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อออกใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้า และสถานประกอบการในที่สาธารณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ราย อ่านต่อ>>
 #แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (วันที่ 4 เช้า-บ่าย)
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีม ปลัดฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองฮี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอนกลอย ทั้ง 7 หมู่บ้าน ดำเนินการจัดการประชุมประชุมประชาคม สำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองฮี อ่านต่อ>>

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองฮี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

E-Book การจัดทำความ ตกลงความร่วมมือ ระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองฮี

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

คำสั้ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั้ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั้ง มอบอำอาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี