024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงาน ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63) (PDF)

 

 

---------------------------------------******------------------------------------------------------