023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำ-ปีงบประมาณ 2564

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562

           - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562