ข่าว/กิจกรรมทั่วไป

วันที่ 23 มิถุนายน 2565เวลา 09.30 น.⏱⏱
👉👉นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี มอบหมายให้ นายยงยุทธ ภูมิเรศสุนทร เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
👉👉โดยเทศบาลตำบลหนองฮีร่วมกับโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ นำโดยนายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สถานปฏิบัติธรรม พระธาตุกู่อุบมุงบ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍

#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.⏱⏱
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี ประธานในพิธีเปิดโครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
👉👉โดยเทศบาลตำบลหนองฮี ร่วมกับ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ นำโดยนายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍

#แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองฮี
📅วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.⏱⏱
👉👉 นายอนันต์ จุลสม นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทต.หนองฮี ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพพระครูบัณฑิตธรรมานุศาสก์ (นวน ปญฑิโต) ประจำปี พ.ศ. 2565 งานทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดพระครูโพธิวรธรรม (อำนวย จิตสาโร) ครบ 69 ปี และกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยพระสงฆ์ และฟังธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสระโพธิ์ ตำบลหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
📍📍เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองฮี
📍📍ฝากกดถูกใจเพจFacebookให้ด้วยนะครับ 👍👍
Scroll to Top